Projectorganisatie

Verhuizing Theater Instituut

Collectiebeheer

Symposia

Collectiebeheer loopt als een rode draad door mijn carrière. Voor diverse organisaties heb ik me bezig gehouden met collecties op het gebied van grafische vormgeving, theater- en stadsgeschiedenis.

Voor Theater Instituut Nederland (TIN) groeiden mijn werkzaamheden voor de collectie uit tot een grootse verhuizing van niet alleen die collectie, maar ook van alle kantoren, studio’s en de mediatheek

Daarnaast werk ik erg graag mee aan symposia en debatten. Bij voorkeur als projectleider, maar ook een rol als redacteur past mij goed.

Verhuizing TIN

Naar aanleiding van nieuwe toekomstplannen is in 2008 besloten om TIN te verplaatsen van de Herengracht naar de Sarphatistraat (kantoren, mediatheek en studio’s)  en naar het depot in Amsterdam Zuidoost (o.a. programma’s, archieven, prenten en tekeningen, foto’s, audio- en videocollecties).

Een reuzeklus waarvan ik de projectleiding voor mijn rekening mocht nemen. Om een kleine indruk te krijgen een paar aantallen: 72.00 boeken en teksten, 55.000 programma’s, 25.000 prenten en tekeningen, 10.000 brieven, 330 archieven, 470.000 knipsels en 110.000 foto’s.

Collectiebeheer

Voor diverse organisaties heb ik me bezig gehouden met collectiebeheer.

Voor het Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers (NAGO) waar ik werkte aan het verwerven, beschrijven en onderbrengen van archieven van grafisch ontwerpers als Anthon Beeke, Ben Bos, Wild Plakken en Hard Werken.

Voor Theater instituut Nederland (TIN) waar ik verantwoordelijk was voor bruiklenen, acquisitie, de verhuizing van de collectie en het inzetten van collectie stukken in tentoonstellingen en social media.

Voor Museum IJsselstein (MIJ) waar ik verantwoordelijk was voor het beheer en behoud van de collectie en daarmee gezorgd heb voor o.a. een sterk verbeterde depot inrichting. Daarnaast zorgde ik ervoor dat waar maar mogelijk was collectie stukken in de wisseltentoonstellingen opgenomen werden.

Symposia

Het Nieuwe Rijksmuseum. Debat

6 februari 2001 in de Beurs van Berlage, Amsterdam

Opdrachtgever: Rijksmuseum, Amsterdam

Als redacteur van Het Nieuwe Rijksmuseum. Debat, verzamelde en redigeerde ik 120 stellingen, nodigde gasten uit en begeleidde de debatavond. Veertig deskundigen, veertig commentatoren en, na een oproep in de dagbladen en een voorselectie, veertig gewone burgers werd verzocht een stelling in te leveren over de toekomst van het Rijksmuseum.

Breeze of AIR / Hortus Conclusus. Vernieuwende concepten voor stadstuinen. Symposium.

15 en 16 juni 2001 in Theater Off.Corso, Rotterdam

Opdrachtgever: Architecture International Rotterdam (AIR)

In dit internationale en interdisciplinaire symposium gingen architecten, ontwerpers, kunstenaars, bestuurders en gebruikers met elkaar in gesprek over de omsloten tuin in de moderne stad.
Als projectcoördinator was is o.a. verantwoordelijk voor het uitnodigen van de gasten, het samenstellen van de symposiumreader, de coördinatie van techniek, horeca en inrichting op de symposiumlocatie, het overleg met sprekers en moderatoren, het schrijven van draaiboeken en budgetbeheer.